zondag 13 februari 2011

Zeldzame wintergasten in de Demervallei


Winter 2010-2011

 Door het strenge winterweer was de Demervallei een pleisterplaats voor enkele zeldzame vogels die gewoonlijk de winter meer noordelijk doorbrengen. Tijdens de laatste dagen van december en de eerste dage van januari vond een vrouwtje Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) een tijdelijke roestplaats in Langdorp.  De breed gevleugelde roofvogel lijkt erg op onze gewone Buizerd (Bute buteo) maar heeft een witte staart met een zwarte eindband.  Andere kenmerken zijn een donker buikschild en donkere polsvlekken.  De vogel in Langdorp verbleef verscheidene dagen op dezelfde plek, een wilgenstruik langsheen de Wederlaak.

Because of the severe winter conditions, the valley of the Demer has hosted a few rare bird species that usually spend the winter further up north. During the last days of December and the first days of January, a female Rough-legged Buzzard (Buteo lagopus) found a temporary roost in Langdorp.  This broad-winged raptor resembles our Common Buzzard (Buteo buteo) but has a white tail with a dark terminal band.  Other typical features are a dark belly and dark carpal patches. The bird in Langdorp stayed for several days at the exact same spot, a willow bush along the Wederlaak, a brook in the valley.

Enkele dagen later, na hevige regenval, overstroomde een gedeelte van de vallei.  De grote watervlakte trok heel wat watervogels aan en wakkere waarnemers konden de 3 europese zwanen zien: Knobbelzwaan (Cygnus olor), Wilde Zwaan (Cygnus cygnus) en Kleine Zwaan (Cygnus colombianus).  De Knobbelzwaan is een algemene soort die het jaar rond in onze streek gezien kan worden.  De Wilde en Kleine Zwaan zijn wintergasten die broeden in SkandinaviĆ« en Rusland.  Terwijl de Kleine Zwaan met enige regelmaat gezien wordt in de winter is de Wilde Zwaan veel zeldzamer.  Beide soorten lijken erg op mekaar maar Wilde Zwanen zijn groter.  Beiden hebben een zwart met gele snavel, die van de Kleine Zwaan is half zwart, bij de Wilde Zwaan loopt het geel in een punt tot aan de snaveltip. De eerste foto toont 2 synchroon vliegende Wilde zwanen, In de tweede foto kun je de Kleine Zwanen links vergelijken met de Wilde Zwanen rechts.

A few days later, after some heavy rainfall, a part of the valley was flooded.  The large waterplain that was formed attracted quite some waterfowl and alert observers could spot the 3 european swan species: Mute Swan (Cygnus olor), Whooper Swan (Cygnus cygnus) and Bewick's Swan (Cygnus colombianus).  The Mute Swan is a regular bird that can be seen all year long in our region.  The Whooper Swan and Bewick's Swan are winterguests that breed in Scandinavia and Russia.  While Bewick's Swans can be seen regularly during the winter, Whooper Swans are much more rare.  Both species look mach alike but Whooper Swans are bigger.  Both have black and yellow bils, Bewick's swan bill is half black, on Whooper the yellow extends in a sharp point towards the tip. The first picture shows 2 Whooper Swans displaying some synchronicity in flight.  In the second pictures compare the 2 Bewick's Swans at the left with the 2 Whooper Swans at the right.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten