dinsdag 24 maart 2020

Vogels in de vallei

De natte winter en vooral de voortdurende regen in de eerste dagen van maart zetten de Demervallei langzaam aan onder water.  De weiden en akkers transformeerden op enkele dagen tijd in een enorme watervlakte.  Na de regens klaarde het weer op en werd het tijd om op zoek te gaan naar bijzondere maar ook gewone vogels die aangetrokken worden door de overstroomde vallei.  Tussen Langdorp en Testelt zijn op zulke dagen het gebied "Achter Schoonhoven" en de "Demerdonken" wat verderop de plaatsen bij uitstek om op zoek te gaan.  En omdat de voorjaarstrek ook op gang komt, is kan iedere dag een verrassing brengen.

Op 13 maart kwamen de eerste steltlopers langs, een groepje Grutto's, onderweg van hun winterverblijf in West-Afrika naar noord Nederland en verder, overnachtten achter de kerk van Langdorp.  Ik had mijn tele objectief niet mee maar kon ze uit de verte toch nog vastleggen.
Grutto (Limosa limosa)

Op 18 maart kwamen de volgende gasten langs, 3 Kemphanen.  Deze steltlopers brengen de winter door in tropisch Afrika, en hadden er dus ook een flinke reis op zitten.  Ze zijn ook op weg naar hun broedplaatsen meer noordelijk.
Kemphaan (Calidris pugnax)

Grauwe ganzen zijn niet zulke trekkers, tegenwoordig broeden ze ook in de streek, bijvoorbeeld rond het Schulensmeer.  Dit paar kwam de omgeving verkennen, misschien op zoek naar een plaatsje om te broeden.
Grauwe gans (Anser anser)
De overstroomde weiden trekken grote aantallen meeuwen aan, de meerderheid zijn Kokmeeuwen, Kleine Mantelmeeuwen komen ook regelmatig langs en af en toe zit er een Stormmeeuw.  Op 21 maart kwam er met een groep Kokmeeuwen een zeldzamere gast mee.  Een Zwartkopmeeuw verraadde zijn aanwezigheid door zijn roep, een kenmerkend, vér dragend 'jiauw'.  Ze zijn veel zeldzamer dan kokmeeuwen, in het Antwerpse havengebied zie je ze wel meer, maar in onze regio worden ze gemiddeld Zo'n 5 x per jaar waargenomen.  De zwarte kap die doorloopt tot in de nek en de rode snavel zijn kenmerkend.  De meeuw vloog hoog over, de foto is niet zo gedetailleerd maar de kenmerken zijn wel mooi te zien.
Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)
Diezelfde dag doken een paartje Bergeenden op tussen de andere aanwezige eenden. Deze grote eenden zie je meestal aan de kust, in onze contreien zijn ze veel zeldzamer.  Ook één van onze mooiste kleine eenden, de Zomertaling, zocht voedsel op de overstroomde weilanden. Zomertalingen brengen de winter ook in Afrika door, na hun lange tocht profiteren ze van het voedselaanbod langs de Demer.
Bergeend (Tadorna tadorna)
Zomertaling (Spatula querquedula)

Vaste gasten in de vallei zijn de Blauwe reiger en de Aalscholver.  Je kunt ze het jaar rond ontmoeten maar vooral de Blauwe reiger profiteert van de hogere waterstand om z'n voedsel te zoekn.
Blauwe reiger (Ardea cinerea)
Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
Tenslotte nog enkele beelden van een zeer elegante eend die ook aangetrokken wordt door de waterpartijen en die, na de winter te hebben doorgebracht rond de evenaar, de verre tocht naar Europa onderneemt om hier, vooral in Finland, te broeden.
Pijlstaart (Anas acuta)
Pijlstaart (Anas acuta)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten