zaterdag 8 februari 2014

Kloosterbeemden

De Kloosterbeemden zijn een deel van de Demervallei tussen Testelt en Zichem, ingesloten tussen de Demer en de spoorlijn Leuven-Hasselt.  Het is een mooi en rustig gebied met rietvelden, weilanden, struiken en enkele vijvers.  Ook tijdens de winter kun je er mooie waarnemingen doen.

The Koosterbeemden are a part of the valley of the Demer between Testelt and Zichem, enclosed by the Demer and the railroad that connects Leuven and Hasselt.  It's a beautiful and quiet area with reedlands, pastures, bushes and a few ponds.  During the winter period there's a lot to be observed.




De kerk van Zichem
The church of Zichem

Sihouetten boven het riet
Silhouets above the reedbed


Weiland
Pasture


Boomkruiper (Certhia Brachydactyla)
Treecreper


Grote Bonte Specht  (Dendrocopos major)
Great Spotted Woodpecker


Putter (Carduelis carduelis)
European Goldfinch


Krakeend (Anas strepera)
Gadwall

Geen opmerkingen:

Een reactie posten