zondag 5 juli 2015

Demeroevers moeten in't gelid lopen.

Wie regelmatig langs de Demer wandelt rond Aarschot zal het al opgevallen zijn, de Demer wordt op vele plaatsen flink in een keurslijf gedrongen.  Hoge dijken, oevers mooi op 45° afgeschuind, niet te veel riet of wilgen op de oevers, een net wandel of fietspad bovenop de dijk... De overheidsinstantie "Waterwegen en Zeekanaal" doet haar best om ons zoveel mogelijk dit plaatje voor te schotelen. Het ziet er dan zo uit:
Afgeschuinde oevers,  opgehoogde dijken met een verharde toplaag, riet en struiken opgeruimd.
Op het eerste zicht een mooi plaatje maar een natuurlijke rivier ziet er wat anders uit.  Oevers die begroeid zijn met riet en struiken en bomen, waardoor ze vogels als Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Meerkoet en vele anderen huisvesten.  Op sommige plaatsen bijna rechte oeverwanden, waarin IJsvogels hun nestholte maken, op andere plaatsen zandbanken en zandafzettingen waarop Gele Kwikstaarten en Oeverlopers naar voedsel zoeken.  Een beetje zoals op deze beelden:
Rietkragen en struiken

Zelfs grotere bomen die beschutting bieden voor allerlei dieren

Steile oevers

Deze beelden werden genomen langs de Demer tussen de Beemdenbrug in Langdorp en de Rommelaar in Rillaar.  Langs dit stuk rivier is de Demer tot nu toe veel minder in het keurslijf gedwongen dan op vele andere plaatsen.  Als je hier in mei of juni wandelt bruist het hier van het leven, Weidebeekjuffers vangen de zon, in elke rietzoom zit een Kleine Karekiet te zingen, Wilde Eenden en Krakeenden leren hun kuikens de wereld kennen, de IJsvogel stroopt de oevers af op zoek naar een maaltje.  Tijdens de wintermaanden is dit één van de weinig plaatsen waar de Demer nog op natuurlijke wijze kan overstromen, het broek fungeert dan als opvangbekken en beschermt de verder gelegen woonkernen tegen overstromingen.  Er loopt hier geen verharde weg langs de oever, er is een karrespoor, als wandelaar kun je hier in alle rust van de Demer en het landschap genieten en zo is het goed.  
Het karrespoor, een mooie wandelweg

Maar blijkbaar is niet iedereen dezelfde mening toegedaan.


De grote middelen

Toen ik verleden week mijn dagelijkse vroege ochtendwandeling maakte hoorde ik van ver zware motoren draaien en het geluid van machines in actie.  Van op de Rommelaar reden tractoren en vrachtwagens geladen met bouwpuin het broek in.  


Ze stortten hun vracht op de Demeroever die op sommige plaatsen tot een halve meter hoger kwam te liggen. Een graafmachine werkte de weg verder af.Het voormalige karrespoor werd omgevormd tot een op sommige plaatsen 6 m. brede weg.  Dit doet vrezen dat dit de voorbode is van meer onheil.  Wat is de volgende stap?

Volgt na het aanleggen van deze wegen het"saneren" van de oevers?  Zullen de rietkragen, wilgen, steile oevers en zandbanken hier ook geslachtofferd worden op het altaar van de éénvormigheid en rechtlijnigheid. Er valt in ieder geval voor te vrezen. De Demer tussen Messelbroek en Rommelaar werd al op die manier "onder handen genomen".  Waar ik vroeger op enkele honderden meters wel 10 zangposten van Kleine Karekiet telde, zit er nu geen enkele  meer op de oever.  Ook Bosrietzangers laten er zich niet meer horen.  Waar er vroeger af en toe een tractor langs de Demer passeerde, vinden terreinwagens, quads en zelfs gewone personenwagens de weg naar de Demer.  Sommige mensen verkiezen de Demer boven het containerpark, de ontsluiting komt hen goed uit.   Waar de Demer er vroeger mooi uit zag, is het nu eenheidsworst, met een lineaaltje afgemeten, alles wat boven het maaiveld uitkomt vakkundig getrimd.

Wie?

De website van Waterwegen en Zeekanaal, meer bepaald de pagina's die handelen over het Sigmaplan van de Demervallei meldt het volgende: 

"...De Demervallei tussen Diest en Werchter wordt helemaal heringericht. Zo krijgt de vallei een betere bescherming tegen overstromingen en wordt de waardevolle Demernatuur in ere hersteld..."  en "... In dit enorme gebied wordt nu volop gezocht naar de meest geschikte locaties om deze doelstellingen te realiseren. Dat gebeurt op een grondige en doordachte manier, met wetenschappelijke studies... " 

Het lijkt er eerder op dat ze de waardevolle Demernatuur op een grondige en doordachte manier naar de bliksem helpen.  De wetenschappelijk studies die deze ingreep rechtvaardigen, zou ik wel eens willen lezen.  

Ondertussen zijn Natuurpunt en Regionaal Landschap Noord Hageland hiervan op de hoogte, beiden reageerden verrast.  Hoewel er regelmatig overleg is met meerdere partijen over het reilen en zeilen in de Demervallei, werden deze werken blijkbaar niet aangekondigd.  Men tracht nu na te gaan of voor deze werken wel de nodige vergunningen en toelatingen verkregen zijn.  Hopelijk komt er snel duidelijkheid over de wettelijkheid van deze werken en wordt er inzicht gegeven in de verdere plannen.  

Laat alstublieft het laatste restje "wilde" Demer wild blijven, er is al genoeg eenheidsworst.Geen opmerkingen:

Een reactie posten