zondag 12 juli 2015

Moet de Demer dan toch niet overal in't gelid lopen?

Het verhaal van het storten van bouwpuin op de Demeroever in Rillaar in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal, heeft de laatste dagen een wending gekregen die de natuur in de vallei ten goede zou moeten komen.  Nadat Natuurpunt bezwaar maakte tegen de feitelijke verhoging van de oever, en nadat het Agentschap Natuur en Bos er op wees dat er voor deze werken geen vergunning werd gegeven, heeft W&Z besloten de ophoging ongedaan te maken en de oever in z'n oorspronkelijke staat te herstellen.  Na het bouwverlof zullen de herstellingswerken aangevat worden.  Het is verheugend vast te stellen dat een overheidsinstelling eens de kant kiest van de weinige natuur die ons rest.

Het is wel spijtig dat het stadsbestuur maar weinig interesse toont in het behoud van dat laatste restje.  Misschien is het omdat ze er middenin wonen dat ze het niet (meer?) beseffen, maar de Demervallei is één van de mooiste valleien in Vlaanderen.  Europees erkend in het kader van het LIFE project,  onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk, beschreven door Ernest Claes, thuis voor tal van zeldzaam geworden dieren en planten, men zou denken dat iedere aantasting de burgervaders doet steigeren.  Helaas, nadat de politie werd verwittigd omwille van de ongewone activiteit, konden de werken nog drie dagen verder gaan.  Andere reacties waren erg lauw, in de trant van"... als 't Zeekanaal dat doet zal't wel in orde zijn zeker...".
Misschien hoopten ze in stilte dat de ophoging nog met een mooi laagje asfalt kon worden afgewerkt...

In ieder geval, in afwachting van het herstel, nog enkele beelden uit de vallei, misschien helpen ze ergens iemand in te zien dat dit een stuk natuur is dat aandacht en zorg verdient.


Avondkoekoeksbloem

Europese Ree


Gewone Oeverlibel


1 opmerking: