dinsdag 7 juli 2015

Demeroevers moeten in't gelid lopen - vervolg

Enkele dagen geleden kon je hier een bezorgd bericht lezen over tractoren en vrachtwagens die puin aanvoeren op de oever van de Demer ter hoogte van Rommelaar.  Ondertussen werd deze bezorgdheid gedeeld door medewerkers van Natuurpunt, dat daar in de vallei een aantal overstromings-graslanden  in natuurreservaat beheert in het kader van het Europese Life project.  De vallei maakt ook deel uit van het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) het is met andere woorden een gebied met een belangrijke natuurwaarde en het beheer is er op gericht de diversiteit en natuurwaarde te behouden en zelfs te verstevigen.  Daar dit van oudsher een natuurlijke overstromingsplaats voor de Demer is, en de overstromingen voor dynamiek en natuurlijke aanvoer van voedingsstoffen en mineralen zorgen, gaan ingrepen als het feitelijk verhogen van dijken en aanleg van verharde wegen lijnrecht in tegen het beoogde beheer.

Nochtans voert de opdrachtgever (Waterwegen en Zeekanaal) met het Sigma-plan natuurbeheer en natuurherstel hoog in z'n vaandel. Ze maken plannen bekend waarin oude Demermeanders opnieuw worden aangesloten en waarin dijken opnieuw verlaagd worden om historische overstromingsgebieden hun functie terug te geven om zodoende stroomafwaarts gelegen woonkernen te beschermen.  Ook wijzen ze op het overleg en de samenwerking die ze aangaan met natuurverenigingen, diensten zoals het ANB en wetenschappelijke instellingen.  Voor zover gekend werd over deze werf helemaal geen overleg gepleegd, dit gebeurde 'op een diefje", net voor de vakantie, hoopten ze er in stilte mee weg te komen?

Ondertussen werd de kat de bel aangebonden, Natuurpunt vraagt het herstel van de oevers, het Agentschap Natuur en Bos stelt vast dat er geen vergunning is voor de werken. Benieuwd hoe Waterwegen en Zeekanaal deze toestand zal aanpakken.

In afwachting laat ik jullie nog even meegenieten van topnatuur op een natuurlijke Demeroever.

Bosrietzanger

Demer stroomopwaarts kerk Langdorp

Rietgors

Icarusblauwtje

Weidebeekjuffer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten